HUDBOSS, z. s.


Činnost HUDBOSS, z. s. 

  • vytváření optimálních podmínek pro organizování uměleckých aktivit
  • pořádání hudebního tábora
  • získávání finančních prostředků na pořízení nástrojového vybavení a jeho údržby, notového materiálu, souborového oblečení, didaktických pomůcek a vybavení pro výuku uměleckých předmětů
  • financování dopravy na koncerty, soutěže, soustředění a koncertní zájezdy
  • po stránce odborné se HUDBOSS, z. s. podílí na přípravě studijních a metodických materiálů pro zvyšování úrovně pedagogické praxe

HUDBOSS, z. s.  svou činností usiluje o obohacení kulturního života v místě svého působení a rozšiřuje tak regionální kulturu o nové možnosti.
Webové stránky zdarma